In Nederland is er een verschil tussen je brutoloon en je nettoloon. Wanneer mensen vertellen wat ze verdienen, bedoelen ze hiermee het brutoloon. Maar het bedrag dat op je rekening wordt gestort, is netto. Hoe werkt dit?

Het verschil tussen bruto en netto Als je een afspraak maakt over je salaris met je werkgever, gaat dit meestal over het maandbedrag dat je ontvangt. Dit bedrag is je brutoloon. In de uitzendbranche, waar IFJ onder valt, gaat het om een uurbedrag. Ook dit bedrag is bruto.

In je brutoloon zitten allerlei belastingen. Deze belastingen moeten nog van het brutoloon worden afgetrokken. De belangrijkste belasting is de loonbelasting. Hoe veel loonbelasting je betaalt, hangt af van je inkomen. Hoe minder je verdient, hoe lager het percentage loonbelasting is en hoe hoger het percentage Volksverzekeringen. Als je meer verdient, betaal je steeds meer loonbelasting.

Wat zijn Volksverzekeringen?

Dit is een groep verzekeringen die je als Nederlander betaalt. Hieronder vallen:

  • Algemene ouderdomswet;
  • Algemene nabestaandenwet;
  • Wet langdurige zorg.

De bekendste hiervan is de eerste: de algemene ouderdomswet. Dit is de aow. Dit is een pensioen dat iedereen ontvangt wanneer hij/zij 67 wordt.

Moet ik dan alle belastingen zelf betalen?

De genoemde belastingen zijn inderdaad verplicht. Wel betaalt ook de werkgever een deel belastingen voor jou. Dit is bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet.

Kan ik geld van de belastingen terugkrijgen?

Ja, soms is dit mogelijk. Bijvoorbeeld als je te veel loonheffing hebt betaald. Per maand wordt er geld van je brutoloon afgehaald voor de loonheffing. Dit is een voorschot. Als je aan het einde van het jaar minder hebt verdiend dan waarvoor je belasting hebt betaald, krijg je geld terug. Soms krijg je ook geld terug als je kinderen hebt, of als je kinderen studeren. Of je geld kunt terugkrijgen, zie je op je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst.